Sociale activering is gericht op het wegwerken van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties.

Deze trajecten zijn de eerste stap naar maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement. Hierbij wordt het opdoen van werkervaring als middel ingezet voor het opbouwen van structuur.

<< vorige pagina