A)  Cliënttevredenheidsonderzoeken op basis van              
     de door het Trimbosinstituut ontwikkelde cliëntthermometer
     m.b.t. arbeidsintegratie en dagbestedling.
     - 2013 klik hier.
     - 2017 klik hier.

B)  Doelbewust aan het werk: korte beschrijving van het   
     in 1998/1999 uitgevoerde onderzoek door de afdeling
     Andragogie van de Rijks Universiteit Groningen.

C)  Blijvend aan het werk: Korte beschrijving van het 
     in 2006 door het RGOc [1] uitgevoerde onderzoek naar het
     lange termijnresultaat van arbeidsrehabilitatie bij
     Daat-Drenthe. Zie ook het bijbehorende persbericht

D) Resultaten Arbeidsintergratie trajecten Daat-Drenthe gemeente Emmen 2016-2017
    Resultaten Arbeidsintergratie trajecten Daat-Drenthe gemeente Emmen 2015-2016
    Resultaten aanbesteding van Daat-Drenthe 2014-2015 
    Resultaten arbeidsintergratie trajecten Daat-Drenthe gemeente
    Emmen oktober 2013 - december 2014