A)  Cliënttevredenheidsonderzoeken op basis van              
     de door het Trimbosinstituut ontwikkelde cliëntthermometer
     m.b.t. arbeidsintegratie en dagbestedling.
     - 2013 klik hier.
     - 2017 klik hier.

B)  Doelbewust aan het werk: korte beschrijving van het   
     in 1998/1999 uitgevoerde onderzoek door de afdeling
     Andragogie van de Rijks Universiteit Groningen.

C)  Blijvend aan het werk: Korte beschrijving van het 
     in 2006 door het RGOc [1] uitgevoerde onderzoek naar het
     lange termijnresultaat van arbeidsrehabilitatie bij
     Daat-Drenthe. Zie ook het bijbehorende persbericht

D) Resultaten Menso en menselijke maat 2020. Periode 1 januari 2020 t/m. 1 juni 2021
    Resultaten trajecten arbeidsintegratie door Daat-Drenthe. Periode 1 januari 2020 t/m. 1 juni 2021
    Resultaten tevredenheidsmeting Daat-Drenthe totaal april 2020
    Resultaten trajecten arbeidsintergratie door Daat-Drenthe i.o.v. Menso periode 2019
    Resultaten trajecten arbeidsintergratie door Daat-Drenthe i.o.v. WPDA Assen. Periode maart 2018 september 2019
    Resultaten trajecten arbeidsintegratie door Daat-Drenthe i.o.v Gemeente Emmen. Periode sep. 2017- nov. 2018
    Resultaten Plus voorziening Daat-Drenthe periode januari 2015 - december 2018
    Resultaten Arbeidsintergratie trajecten Daat-Drenthe gemeente Emmen 2016-2017
    Resultaten Arbeidsintergratie trajecten Daat-Drenthe gemeente Emmen 2015-2016
    Resultaten aanbesteding van Daat-Drenthe 2014-2015 
    Resultaten arbeidsintergratie trajecten Daat-Drenthe gemeente