Nathalie kwam bijna niet meer op school. Dat was aanleiding voor een gesprek. Duidelijk werd dat Nathalie allerlei problemen had: depressieve buien, een angststoornis en dwangstoornis. Zonder hulp zou ze het niet redden op school. Nathalie werd door de zorgcoördinator verwezen naar de aanmeldfunctionaris en kwam zo terecht bij het maatwerktraject van Daat-Drenthe. Nathalie en haar trajectbegeleider, Annie Sturing, vertellen waarom het nu goed met haar gaat.

Op school volgt Nathalie (17 jaar) nu de opleiding secretarieel medewerker, niveau 2. Daarnaast werkt ze 4 dagdelen op de administratie van een bedrijf dat door GGZ Drenthe is opgezet. Het maakt onderdeel uit van Daat-Drenthe: Dagactiviteiten, Arbeidsrehabilitatie, Arbeid en Training. Daat-Drenthe helpt cliënten hun opleiding te vervolgen of een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt.

Leerdoelen
‘In het begin vond ik het moeilijk,’ zegt Nathalie. ‘Alles was vreemd; de omgeving, het werk, de mensen.’ Samen met Annie heeft ze leerdoelen gesteld waar ze samen aan werken: meer zelfvertrouwen krijgen, afspraken nakomen en zelfstandiger worden. ‘Als ik vroeger iets moest doen waar ik tegenop zag, zoals een lastig telefoontje, liet ik het erbij zitten. Van Annie leer ik dat niets doen geen oplossing is en dat ik moet doorzetten.’
Nathalie gaat nu met plezier naar haar werk. Ze heeft goed contact met collega’s en ontdekt dat er veel dingen zijn die ze kan. Dat is ook de reden dat ze weer naar school gaat. ‘Ik denk weer na over mijn toekomst. Thuis hebben we het niet breed. Daarom wil ik doorleren, om later een goede baan te krijgen.’

Passende oplossing
Kenmerkend voor de maatwerktrajecten is dat ze onderling samenhangen en dat jongeren echt centraal staan. Voor elke student wordt geprobeerd een passende oplossing te vinden, gebruikmakend van de expertise die in de maatwerktrajecten aanwezig is en met inschakeling van externe deskundigen als de situatie daar om vraagt.
Tot nu toe hebben ruim 30 studenten gebruik gemaakt van een maatwerktraject. Daarvan is 65% toegeleid naar een passend zorgtraject en kon 60% de opleiding voortzetten.

Samenwerking organiseren
‘Het draait om maatwerk,’ zegt Annie. ‘Wat heeft een jongere nodig om weer perspectief te krijgen?’ Daarvoor moet ze een beroep doen op verschillende deskundigheden en organisaties als aanvulling op het maatwerktraject. ‘Samenwerking organiseren rond de jongere is een belangrijk deel van mijn werk.’ Daarbij loopt ze nogal eens tegen wet- en regelgeving op. Met de nodige creativiteit en doorzettingsvermogen weet ze meestal een oplossing te vinden. Zo is het voor Nathalie mogelijk om behandeling en opleiding te combineren. Behandeling bij Accare, opleiding op Drenthe College, en bij DAAT oefenen in persoonlijke leerdoelen en opdrachten voor school. ‘Samen maken ze het mogelijk dat Nathalie weer vooruit kan kijken.’

Oliebollen
Voor Nathalie is Annie als trajectbegeleider onmisbaar. ‘Ik durf alles tegen haar te zeggen, omdat ik haar vertrouw. Als dat nodig is, geeft ze me net dat duwtje in de rug dat ik nodig heb.’ Ze geeft een voorbeeld. ‘Laatst kreeg ik een idee: met oud en nieuw oliebollen bakken voor arme gezinnen bij mij in de buurt. Vroeger zou ik dat voor me hebben gehouden, bang dat mensen het gek zouden vinden. Nu praatte ik erover met Annie en ze was meteen enthousiast. Ze vindt het goed dat ik zelf met initiatieven kom. Ik heb nu contact met het Leger des Heils en we gaan mijn idee verder uitwerken.
Annie investeert veel in een goed contact. ‘Je moet weten wat je aan elkaar hebt. De benadering is altijd positief, gericht op de sterke kanten van Nathalie. Zo wordt ze weer de baas over haar eigen leven.’