Werk als beste Medicijn

In 2006 publiceerde Daat-Drenthe “Blijvend aan het werk”, in samenwerking met het Rob Giel onderzoekscentrum en het UMCCG de resultaten van het onderzoek naar lange termijn effect van ondersteuning en re-integratie richting werk bij Daat-Drenthe. IPS was toen in Nederland nog in een experimentele fase maar werd al wel toegepast bij reïntegratiebedrijven maar was nog niet per definitie gekoppeld aan GGZ-zorg.

Al sinds de jaren 80 is er bij Daat-Drenthe, bij onder ander Plan Support in Assen en de locaties in Emmen en Hoogeveen hard aan de weg getimmerd om met behulp van de individuele rehabilitatiebenadering mensen te ondersteunen richting werk. Daat-Drenthe is voorloper geweest om de IRB-methodiek toe te passen in het kader van toeleiding naar werk. De afgelopen jaren werd keer op keer het bewijs geleverd bij Daat-Drenthe dat het mogelijk is om mensen weer op weg te helpen met de juiste ondersteuning.

Uit het onderzoek Blijvend aan het werk blijkt toen en ook hedendaagse dat aan het werk zijn je zelfvertrouwen en je eigenwaarde vergroot. Werk hebben en/ of een zinvolle dag invulling heeft grote invloed op de psychische gezondheid: wie werk heeft of in het kader van activering, bij een Dagacitviteitencentrum zich persoonlijk ontwikkelt, is gelukkiger en meer tevreden over zijn leven. Werk hebben of eerst beginnen met een zinvolle dag invulling, helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

Of het nu om IPS gaat (training op een reguliere werkervaringsplek of betaalde baan) of beginnen een beschermde omgeving van een leerwerkbedrijf van Daat-Drenthe of bij een dagactiviteitencentrum, ondersteuning richting herstel is niet alleen behandelen van klachten, daar is herstel ondersteunende zorg zoals ondersteuning Werken, leren en activering, een belangrijk onderdeel in.
Voor meer informatie neem contact op met de trajectbegeleiders van GGZ-Drenthe

of mail naar aanmeldingendaatdrenthe@ggzdrenthe.nl