Activiteiten > Computer

Werken met de computer

In de computerruimte zijn diverse computers met internet te vinden. De meeste computers zijn voorzien van Windows XP. Ook zijn er computers met Windows Vista en Windows 7.
In de computerruimte is er op vaste tijden begeleiding aanwezig (rooster hangt in het lokaal). Er is lesmateriaal aanwezig voor o.a. het leren werken met de computer. Hiermee leert de beginner stap voor stap werken met de computer.
Ben je al bekend met de computer dan is er lesmateriaal voor o.a. Word en Excel.
Als je er even niet uitkomt dan kun je de begeleider vragen om hulp.

Voor alle lesmateriaal geldt: je werkt individueel en in je eigen tempo. Verder zijn er mogelijkheden tot internetten en leren e-mailen e.d.
Er wordt voor het gebruik van de computers en het internet geen vergoeding gevraagd. Wel wordt er een vergoeding gevraagd voor gebruikte materialen zoals bijv. het printen. Hiervoor ligt er een prijslijst in het lokaal.

Nederlandse taal leren met behulp van het programma IJsbreker.

Deze basiscursus Nederlands is bedoeld voor volwassen anderstaligen. Inburgeraars kunnen met deze cursus niet alleen de taal onder de knie krijgen, maar eveneens hun sociale en professionele redzaamheid in het alledaagse leven en op het werk vergroten. De geboden stof heeft dan ook betrekking op wonen en werken in Nederland. Leer individueel of in groepsverband onder begeleiding de Nederlandse taal in voorbereiding op de inburgeringcursus.

<< vorige pagina