Privacy statement en cookies

Daat-Drenthe is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van Daat-Drenthe van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Meer informatie over deze nieuwe wet: Algemene informatie AVG.

Daat-Drenthe is onderdeel van GGZ Drenthe en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Voor het volledige Privacy statement van Daat-Drenthe / GGZ drenthe  vind u hier .