Daat-Drenthe en ontwikkeling

Er is een nieuwe eigen training ontwikkeld door Daat-Drenthe gericht op Empowerment. Training op dit gebied bestaat al langer maar wordt nu ook aangeboden door Daat-Drenthe. Empowerment is een bewustwordingsproces, een proces van versterking, waarbij de mens probeert bij zijn eigen potentieel (kracht) te komen.

Empoweren heeft vooral te maken met het in jezelf geloven, hoop hebben op een andere toekomst en de moed hebben je eigen beslissingen te nemen.
Iemand voelt zich beter in staat om aan zijn eigen leven inhoud te geven en dat leid tot een beter zelfbeeld.

Individueel en in groepsverband werken deelnemers aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Na de cursus zijn zij beter in staat;

• Zelf actief te zijn bij het nemen van eigen regie over hun leven.
• Zelf keuzes te maken en richting te geven aan hun leven.
• Krijgen zij meer zelfvertrouwen in hun eigen mogelijkheden, of creëren hiervan.
• Zijn zij zich bewust van hun intrinsieke/extrinsieke motivatie.

Deze training wordt gegeven door trajectbegeleiders van Daat-Drenthe, voor meer informatie kan er contact met opgenomen worden via telefoonnummer 0592 37 07 73 of daat-drenthe@ggzdrenthe.nl