GGZ Drenthe heeft voor inwoners met lichte tot ernstige psychiatrische aandoeningen een breed aanbod om inwoners optimaal te kunnen ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie.

Daat-Drenthe heeft, als onderdeel van GGZ Drenthe, diverse vormen van dagbesteding, arbeid en training om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen in een zinvolle dagbesteding of in ontwikkeling naar een nieuw toekomstperspectief.

Om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden, onder welke financiering er zijn wordt er op dit moment een productenboek ontwikkeld voor alle vormen van dienstverlening van GGZ Drenthe op het gebied van (ambulante) begeleiding, werk, training en dagbesteding.